Tjänster för företag

Grupphandledning
Arbetsplatser med regelbunden handledning genererar bättre resultat och har lägre sjuktal eftersom det stärker samarbetsviljan och sänker stressnivåerna i arbetsgruppen. Som opartisk samtalsledare hjälper jag till att förbättra kommunikationen bland gruppmedlemmarna, lyfter dolda konflikter till ytan och utforskar vad som fungerar bra för att bygga vidare på framgångsfaktorerna. 

Chefsstöd
Personalfrågor, arbetsmiljö, organisationsutveckling. Det är många bitar att hålla reda på när man är i en chefsposition och många gånger kan det vara till hjälp att få råd och stöd från en utomstående part. Jag erbjuder chefsstöd där jag bidrar med nya perspektiv, konkreta råd och objektiva lösningsförslag utifrån min expertis.

Samtal för enskilda medarbetare
Känner du som chef till att en arbetstagare mår dåligt och märker att det påverkar både personen och arbetet negativt? Kanske är du som arbetsledare i behov av avlastande samtal? Eller har det uppmärksammats ett problem mellan två eller flera kolleger? Jag erbjuder samtal för enskilda medarbetare och medling vid arbetsplatsrelaterade konflikter.

Kurser och föreläsningar
Även om man kan mycket, kan man alltid lära sig mer. Jag föreläser bland annat om stresshantering, kommunikation och bemötande, självkänsla och livsmål samt erbjuder kurser inom samtalsmetodik, livsbalans och konflikthantering.
Allt material kan anpassas utifrån ert företags behov, tidsplan och budget.

Team building
En arbetsplats med lagkänsla är en välmående arbetsplats, vilket inverkar positivt på både resultat och klimat. Jag erbjuder samarbetsövningar för både små och stora arbetsgrupper, anpassade efter era önskemål. Perfekt i samband med en kick-off eller inför en stundande utmaning.

Ta gärna kontakt för ett kostnadsfritt möte där vi
diskuterar ert företags behov och önskemål.

69265090_1327004567476667_8020536449558380544_o