Om mig

Mitt namn är Lena Jansson och jag är en person som finner varje mänskligt möte intressant och givande och jag varken dömer någon eller gör skillnad på folk.
Jag tror att det är det, tillsammans med min nyfikenhet och mitt intresse för andra människors perspektiv och drivkrafter som gör mig rätt bra på mitt jobb.

Jag kan inte säga exakt när mitt intresse för att jobba med människor tog sin början men jag kan säga att det var stort redan innan jag valde att börja studera till behandlingsassistent inom socialt behandlingsarbete år 2008. 

Efter min examen fick jag omgående anställning på Johannisbergs ungdomshem i Kalix. Där fick jag omsätta mina teoretiska kunskaper i praktisk verklighet och möta personer med svåra livsöden bakom sig och stora utmaningar framför sig.
För att få fler verktyg i att kunna hjälpa valde jag att vidareutbildade mig och började därefter bedriva strukturerad behandling på institutionen.
Detta gav mersmak och på sidan om mitt arbete började jag därför att studera till samtalsterapeut och diplomerades år 2014.
 
År 2015 valde jag att fortsätta min yrkeskarriär inom den slutna ungdomsvården och lämna Statens institutionsstyrelse för Kriminalvården. Under de 3,5 åren som jag arbetade vid anstalten i Haparanda kom mina tidigare kunskaper väl till pass likväl som jag fick möjlighet att fylla på min kunskapsbank genom att utbilda mig till programledare – en roll i vilken man bedriver KBT-baserade behandlings-, påverkans- och motivationsprogram med individer och klientgrupper.

Att möta människor där de är och med olika metoder kunna hjälpa dem att bearbeta det förflutna och hitta nya lösningar är något av det mest inspirerande man kan göra!

Sammanfattningsvis är jag en person som brinner för behandling och motivationsarbete och jag har genom åren funnit att min styrka ligger i att kunna möta människor och anpassa insatserna efter var och ens behov och förutsättningar.

När jag, år 2017, valde att öppna Vivendis lilla mottagning var det för att göra just detta – finnas där för dem som behöver det och erbjuda hjälp och stöd till dem som söker det.

Varmt välkommen till Vivendi! Varmt välkommen till mig!