Vivendi

Välkommen till Vivendi!

Som terapeut & erfaren behandlare erbjuder jag stödjande, motiverande och terapeutiska insatser utifrån era behov.

Från och med den 8/11 2021 tar jag ej längre emot nya klienter då jag strax därefter kommer vara borta en tid för föräldraledighet. Så snart mottagningen öppnar igen, finns tider att finna i bokningskalendern.